1692/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1692/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây dựng nhà bếp, nhà trực, cổng, nhà để xe giáo viên, mương thoát nước, sân Trường mầm non Đậu Liêu
Ngày ban hành 18/08/2022
Người ký Nguyễn Huy Hùng
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND Thị xã Hồng Lĩnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước