Kế hoạch tổ chức thực hiện mô hình"Thị xã Hồng Lĩnh không có tội phạm về ma túy 2024" trên địa bàn phường
  Tờ trình đề nghị khen thưởng các cấp năm 2023
  báo cáo rà soát cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự
  Ban hành quy chế thực hiện dân chủ cơ sở cơ quan UBND phường
  V/v đăng ký đối tượng tiêm Vắc xin HPV trong TCMR năm 2025
  Góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch CCHC tỉnh Hà Tĩnh năm 2024
  báo cáo công tác tiếp dân giải quyết đơn thư năm 2023
  Bc kết quả xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp 8 HĐND phường
  Bc tình hình thực hiện KH nhà nước năm 2023
  báo cáo công tác dân vận chính quyền năm 2023