Đăng ký bổ sung kế hoạch hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 98/2020/NQ-HĐND của HĐND thị xã năm 2023
  Góp ý dự thảo Thông tư Quy định quy trình bảo trì công trình cấp nước sạch tập trung
  V/v góp ý dự thảo Thông tư ban hành định mức KTKT về Lâm nghiệp
  Về việc cấp mã số thẻ cán bộ chuyên trách cấp xã đối với ông Phạm Viết Thắng, Chủ tịch Hội CBB phường Bắc Hồng
  QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính Nguyễn Thị Lợi - Co sở tạp hóa Sách Loiej
  QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính - Nguyễn Văn Nam
  KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Người cao tuổi Sống vui - Sống khỏe” năm 2023
  Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (bà Đặng Thị Hà, Trung tâm Y tế thị xã)
  Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (bà Nguyễn Thị Minh Lương, Trung tâm Y tế thị xã)
  Báo cáo các khó khăn, vướng mắc, đề xuất tổ chức làm việc để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn