V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè năm 2022
  Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Công trình: Hạ tầng khu tái định cư tổ dân phố 7, phường Bắc Hồng phục vụ giải phóng mặt bằng đường trục chính trung tâm thị xã Hồng Lĩnh
  V/v rà soát, giới thiệu điển hình xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2022
  V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
  Triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 5/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thị xã
  Góp ý về đề xuất đầu tư cửa hàng xăng dầu tại phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh của Công ty TNHH Giang Nam
  V/v báo cáo kết quả tuyên truyền, vận động trong việc thực hiện công tác BT, HT, TĐC GPMB dự án Kè Bình Lạng giai đoạn 3
  V/v chấp thuận vị trí xây dựng trạm thu phát sóng di động (BTS) của Công ty THNN Hùng Dũng GP
  Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa tổ dân phố 8, phường Bắc Hồng
  Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở làm việc Đảng ủy – HĐND – UBND phường Nam Hồng (giai đoạn 2)