V/v triển khai nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024
  Về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng (Lê Thị Thủy)
  Về việc tiếp nhận và bố trí công chức cấp xã đối với ông Bùi Xuân Quý, công chức Địa chính - XD
  Về việc tiếp nhận và bố trí công chức cấp xã đối với ông Nguyễn Lương Bằng, công chức Địa chính - XD
  Về việc tiếp nhận và bố trí công chức cấp xã đối với ông Nguyễn Minh Đức, công chức Tài chính - kế toán
  Về việc tiếp nhận và bố trí công chức cấp xã đối với ông Nguyễn Văn Thông, công chức Tài chính - kế toán
  Về việc tiếp nhận và bố trí công chức cấp xã đối với bà Đào Thị Hằng, công chức Tài chính - kế toán
  Về việc điều động công chức cấp xã đối với ông Võ Hùng, công chức ĐC-XD UBND phường Trung Lương
  Về thực trạng và đề xuất các giải pháp phát huy vai trò của điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2023
  Tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động