V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nhiệp công lập lĩnh vực tài chính
  Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh năm 2022
  Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 01.XL: Xây dựng Đường vành đai thị xã Hồng Lĩnh (đoạn từ Quốc lộ 8 đến đường Tiên Sơn)
  V/v rà soát hoàn thiện Danh mục hàng hóa dịch vụ Nhà nước định giá tại dự thảo Luật Giá
  V/v góp ý dự thảo Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 86/2016/TT-BTC ngày 20/6/2016
  V/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
  Tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ
  Tập huấn công tác Y tế lao động, Bệnh nghề nghiệp, Sơ cấp cứu
  Về việc điều động công chức - ông Nguyễn Lương Vọng, Chuyên viên Phòng Tư pháp đến Văn phòng HĐND và UBND thị xã
  Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính thị xã Hồng Lĩnh năm 2022