V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Võ Văn Quyền, thường trú tại TDP 10, phường Bắc Hồng.
  TTr - đề nghị đánh giá, xếp loại chức danh Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND phường năm 2022
  QĐ công nhận kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách năm 2022
  TB kết quả đánh giá, xếp loại công chức, người hoạt động không chuyên trách năm 2022
  V/v triển khai, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023
  GM dự hội nghị Tiếp xúc cử tri
  V/v đề nghị gắn bổ sung biển tên đường, tên ngõ năm 2022
  V/v chẩm điểm cho các phòng ban, đơn vị, tổ chức, đoàn thể cấp thị xã
  V/v đăng ký danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2023
  V/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn năm 2023