QĐ - công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2023
  Đề án sản xuất vụ Xuân năm 2024
  V/v đồng ý chủ trương sử dụng CSVC của nhà trường để tổ chức dạy môn Tiếng Anh tại trường Tiểu học Bắc Hồng, năm học 2023-2024.
  GM - làm việc với đơn vị thi công nhà văn hóa TDP8
  GM - bàn giải pháp GPMB các dư án liên quan đến TDP7
  CV - góp ý vào dự thảo Kế hoạch CCHC tỉnh Hà Tĩnh năm 2024
  Công văn Đề nghị sửa sai thông tin nhập số hóa hộ tịch NGUYỄN BÁ LINH
  QĐ- phê duyệt danh sách người thuộc diện kê khai TSTN năm 2023
  KH - kê khai tài sản thu nhập năm 2023
  TB - kết quả tiếp công dân tháng 11/2023