1347/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1347/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xử lý thoát nước mặt đường, lát vỉa hè, bổ sung biển báo, an toàn giao thông, sửa chữa nắp cống, hệ thống điện chiếu sáng công cộng tại một số vị trí trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh
Ngày ban hành 04/07/2022
Người ký Tôn Quang Ngọc
Chức vụ Phó chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND Thị xã Hồng Lĩnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước