1824/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1824/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng mới dãy nhà học phía Bắc quy mô 13 phòng học và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Nam Hồng
Ngày ban hành 31/08/2022
Người ký Nguyễn Huy Hùng
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND Thị xã Hồng Lĩnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước