1807/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1807/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông và mương thoát nước khu dân cư phía Đông Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1)
Ngày ban hành 31/08/2022
Người ký Nguyễn Huy Hùng
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND Thị xã Hồng Lĩnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước