1403/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1403/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Chỉnh trang đô thị tổ dân phố Thuận Minh, phường Đức Thuận năm 2022 (tuyến từ nhà ông Đào đến đường Kinh Dương Vương)
Ngày ban hành 07/07/2022
Người ký Tôn Quang Ngọc
Chức vụ Phó chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND Thị xã Hồng Lĩnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước