1636/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1636/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Mương nội đồng Mù Chù thôn Phúc Thuận, xã Thuận Lộc
Ngày ban hành 08/08/2022
Người ký Tôn Quang Ngọc
Chức vụ Phó chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND Thị xã Hồng Lĩnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước