1606/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1606/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Mái che di động sân Trường mầm non Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh.
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Tôn Quang Ngọc
Chức vụ Phó chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND Thị xã Hồng Lĩnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước