1054/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1054/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa tổ dân phố 8, phường Bắc Hồng
Ngày ban hành 20/05/2022
Người ký Nguyễn Huy Hùng
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND Thị xã Hồng Lĩnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước