2031/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2031/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường giao thông thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc
Ngày ban hành 19/09/2022
Người ký Tôn Quang Ngọc
Chức vụ Phó chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành UBND Thị xã Hồng Lĩnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước