0 24
Theo cơ quan ban hành văn bản: HĐND thị xã Hồng Lĩnh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 24  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


16/HĐND10/09/2021HĐND Thị xã Hồng LĩnhV/v cho ý kiến về điều chỉnh vốn tăng thêm đối với Dự án Kè chống sạt lở hai bờ khe Bình Lạng giai đoạn 2


17/NQ-HĐND17/08/2021HĐND thị xã Hồng LĩnhVề việc thông qua Đề án huy động nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnhtrở thành đô thị trung tâm phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh


11/HĐND16/08/2021HĐND Thị xã Hồng LĩnhV/v hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nghị quyết HĐND


16/NQ-HĐND11/08/2021HĐND thị xã Hồng LĩnhVề việc công nhận kết quả bầu Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021-202616/NQ-HĐND11/08/2021HĐND thị xã Hồng LĩnhVề việc thông qua đề án thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thị xã Hồng Lĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo15/NQ-HĐND11/08/2021HĐND thị xã Hồng LĩnhNghị quyết về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh


10/HĐND10/08/2021HĐND Thị xã Hồng LĩnhV/v phân công thẩm tra các chương trình, đề án, phương án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 3


15/NQ-HĐND10/08/2021HĐND thị xã Hồng LĩnhVề việc công nhận kết quả bầu Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021-2026


4/KH-HĐND10/08/2021HĐND Thị xã Hồng Lĩnhchuẩn bị kỳ họp thứ 3 - Hội đồng nhân dân thị xã khóa VII(Kỳ họp giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất)14/NQ-HĐND30/07/2021HĐND thị xã Hồng LĩnhPhê duyệt Đề án Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ do Dân quân tự vệ trên địa bàn Thị xã Hồng Lĩnh13/NQ-HĐND30/07/2021HĐND thị xã Hồng LĩnhVề việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2020


12/NQ-HĐND30/07/2021HĐND thị xã Hồng LĩnhVề nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021


11/NQ-HĐND30/07/2021HĐND thị xã Hồng LĩnhVề việc thông qua Chương trình giám sát năm 2022 Hội đồng nhân dân thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026


29/NHCS19/07/2021HĐND thị xã Hồng LĩnhPhiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Hồng Lĩnh quý III năm 2021


14/NQ-TTHDND06/07/2021HĐND thị xã Hồng LĩnhVề việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Đức Thuận khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026


2/NQ-TTHĐND01/07/2021HĐND thị xã Hồng LĩnhVề việc phân tổ và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND Thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026


1/NQ-TTHĐND01/07/2021HĐND thị xã Hồng LĩnhVề việc phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026


101/NQ-HĐND05/02/2021HĐND thị xã Hồng LĩnhVề việc ban hành một số cơ chế hỗ trợ xây dựng phường Bắc Hồng và phường Nam Hồng đạt chuẩn đô thị văn minh


106/NQ-HĐND05/02/2021HĐND thị xã Hồng LĩnhVề việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021


105/NQ-HĐND05/02/2021HĐND thị xã Hồng LĩnhVề chủ trương đầu tư dự án Cải tạo nhà ăn, bếp và các hạng mục phụ trợ của nhà làm việc 3 tầng cơ quan Thị ủy Hồng Lĩnh


103/NQ-HĐND05/02/2021HĐND thị xã Hồng LĩnhVề chủ trương đầu tư dự án Đường vào cổng chính trụ sở làm việc Công an thị xã Hồng Lĩnh


102/NQ-HĐND05/02/2021HĐND thị xã Hồng LĩnhPhân bổ kế hoạch vốn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung của tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thị xã năm 2021


107/NQ-HĐND29/01/2021HĐND thị xã Hồng LĩnhThông qua danh mục các dự án dự kiến đầu tư trong hai năm 2021 và 2022


104/NQ-HĐND29/01/2021HĐND thị xã Hồng LĩnhVề việc bãi bỏ Quyết định số 209/QĐ-UB ngày 05/7/2000 và Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh